POLITICA DE GALETES

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per tal de registrar les activitats de l’usuari a una web determinada o a totes les webs i/o serveis.

El portal de Grupo Ascendo utilitza cookies amb la finalitat d’executar les comunicacions electròniques pròpies de la navegació, així com amb la finalitat de prestar o habilitar els serveis o funcionalitats sol⋅licitats per l’usuari.

Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal-lació de les cookies enviades per Grupo Ascendo, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts. No obstant això, fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament del portal pot disminuir.

Aquestes cookies:

  • Recorden la preferència d’idioma assenyalada.
  • Augmenten la seguretat de la navegació en el nostre lloc web.
  • Permeten que la navegació es realitzi més fàcilment.
  • Possibiliten la reproducció de continguts multimèdia.

 

Aquest lloc web també utilitza cookies pròpies, destinades a recopilar informació sobre la navegació dels usuaris en el lloc, de forma totalment anònima i dissociada, amb finalitats estrictament estadístiques i de millora de la seva funcionalitat, l’ús de la qual ens permet:

  • Conèixer l’activitat al portal per a la identificació de problemes i millores en la navegació.
  • Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.
  • Identificar els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris.
  • Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.
  • Esbrinar en quin país es troba quan es sol⋅licita un servei.

 

A més, el portal de Grupo Ascendo utilitza cookies de tercers: ofereix l’opció de servir anuncis a través de tercers (Ad-Servers). D’aquesta manera, aquests tercers poden emmagatzemar cookies enviades des de Grupo Ascendo procedents dels navegadors dels usuaris, així com accedir a les dades que en elles es guarden.

Es pot deshabilitar l’ús de cookies en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:

Per a la configuració de cookies d’Internet Explorer

Per a la configuració de cookies de Firefox

Per a la configuració de cookies de Google Chrome

Per a la configuració de cookies de Safari